Magyarországi munkánk

A németországi mozgalomalapítójával, Jobst Bittnerrel 2013-ban találkoztunk egy auschwitzikonferencián, ahol megrendítő mélységgel fogalmazták meg: mindenkit, akiben aMásodik Világháború iszonyata még sebeket hagyott, szeretnék egyszerűen átölelni.  

E szavakra és a mögöttes szívremindennél nagyobb szükség van hazánkban is. Hogy akit bántottunk, aztmegkeressük és megvigasztaljuk. Hogy felismerjük az elkövetők vagy a néma tanukfelelősségét!  Hogy a kölcsönösvádaskodás magatartását a saját felelősségünkkel való őszinte szembenézés érettemberi magatartása váltsa fel. Vagy erre legalább példákat találjunk ésközeget, ahol letisztult, emberi beszélgetések zajlódhatnak a gyűlöletkampányokés megosztottság helyett. Ezért éreztük szükségét, hogy üzenetüket Magyaroszágonis megismertessük.
 

Előzmények 

A találkozás egyáltalán nem voltelőzmények nélkül. Már a 2000-es évek elejétől komoly találkozásaink voltak amagyar zsidóság, a holokauszt túlélői és az izraeli magyar zsidó közösséggel.
 
1999-2000-ben találkoztunkelőször személyesen a vészkorszak magyar túlélőivel – és kötöttünk életre szólóbarátságokat. Így ismertük meg Gallai Józsefet és feleségét, Julika nénit.Forintos Györgyöt és Marikát. Józsi bácsi történetét a www.dánielcsoport.hu oldalánolvashatják. A 2000-es évek elejétől kezdtünk részt venni iskolaimegemlékezéseken és kíséretük meg 2003-ban a Bálint zsidó közösségi házban akeresztény közösségek figyelmét felhívni egy elmaradt történelmi feladatra: azsidó közösség felé gyakorolt szembenézés feladatára. Nemzetközi kapcsolatokonkeresztül tudatában voltunk, hogy milyen messziségben járnak előttünk egyeshívő keresztény közösségek a közösségi önreflexió e megtisztító munkájában. Ígyismertük meg a darmstadti Mária nővériséget, akik későbbi munkánkban isjelentős és folyamatos hatással voltak ránk. Így hallottuk hírét bűnbánatiistentiszteletnek a brit parlamentben.  

A 2000-es évek elején kezdtünkrendszeresen Izraelbe látogatni, ahol megismertük az eladdig számunkraismeretlen izraeli magyar közösséget. E kapcsolatnak lett később gyönyörűgyümölcse Jehuda Berkovitssal között barátságunk, akinek életét utolsó hetéigszeretettel és tisztelettel követtünk. Szintén a Dániel csoport honlapja számolbe „Izraelben magyarul” című sorozatában ezekről a csodálatos utakról, főlegNetanya városába.  

Jehuda Berkovits életérőlkönyvet adtunk ki, filmeket készítettünk, https://youtu.be/frrJ6Xm3HCI,https://youtu.be/A-8Y4U4yP70, akésőbbi években pedig díszvendége lehetett egy pannonhalmi holokausztmegemlékezésnek https://youtu.be/HEKAVOHmdok, majd a Marsch des Lebens (Menetelés az Életért) tübingeni konferenciájának. https://youtu.be/sjPhd22oHUc . Itt, ekonferencián remekbe szabott beszédét a német fiatalok ovációja fogadta. Személyiségeolyan nyomott hagyott életünkben, mint egy olyan barát, akire életünk végéigemlékezni fogunk.

Igazi fordulatot munkénkban a2012-es év hozott, amikor személyes beszélgetések nyomán dokumentum filmetkészítettünk a Maros utcai kórházban és a Városmajorban zajlott Nyilastömeggyilkosságokról. https://youtu.be/9KQILVKZiH82012-ben a történetet még szinte a teljes homály fedte. Feltáró munkánk nyomán,valamint az eközben  megjelent, ZoltánGábor által írt „Orgia” című könyv nyomán vált e sötét történet közismertebbé.Csak 2019 hozta el, hogy Pokorni Zoltán is megszólalt, vállalva a szembenézést,hogy nagyapja is részt vett e rémtettekben. https://youtu.be/i2I36HUHdhA

2012-13 során lehetőségünk nyílt arra, hogyeurópai szinten szervezzünk nyolc konferenciát „Aktív Európai Emlékezet” néven.A budapesti Radnóti Miklós gimnázium https://youtu.be/Zw6fa4CeLmomellett Pozsonyban, https://youtu.be/kC-TWPEsekE, Auschwitzban: https://youtu.be/aSje-oTizYc. 2013 során pedig Budapesten, Pannonhalmán, Linzben https://youtu.be/VeHYgvLZHVM , Kassánés megint Auschwitzben https://youtu.be/k2v3e8NE1MYtalálkoztunk.