KIK VAGYUNK MI?

A Menetelés az Életért
Mozgalom üzenete:

Emlékezés

A holokauszttal kapcsolatos múltunk őszinte feldolgozása: az elkövetői, kollaboráns szerep sokrétű felelősségének felvállalása

Kiengesztelődés

Az elkövetők és az áldozatok leszármazottai közti gyógyulás; az áldozatok és leszármazottak sebeinek gyógyítása

Kiállás Izrael mellett

Kiállás a modern Izrael mellett és fellépés az antiszemitizmus ellen

TUDJON MEG TÖBBET

Közelgő eseményeink

2023.05. 14.-17.

A holokauszttól az új életig

Isten békéje Jeruzsálemből árad ki.Krízisek idején a világnak a békességre van a legnagyobb szüksége. A Zsoltárosígy ír Jeruzsálemről: Bővölködjenek, akik szeretik ezt a várost! Izrael 1948.május 14-i megszületése és Jeruzsálem 1967-es újra-egyesítése napjaink egyiknagy csodája, amiről Izraelben minden évben megemlékeznek.

TUDJON MEG TÖBBET

Legfrisebb híreink

Sümeg, 2022.08.03.

Kerestük az okát, vajon miértaugusztus 3-át érezte a sümegi származású Csapó Hajnalka városa zsidóságánakelhurcolására és meggyilkolására kijelölt napnak. A néhány nappal később beálltTisha B’Av, azaz Av hó 9-ik napja adott választ. A zsidó nép egyetemestörténelmében ezen a napon történt számos tragédia, a két szentélylerombolásától kezdve a spanyolországi száműzetésen át a két modern korivilágháború kitöréséig; mely utóbbi: a Második Világháború a zsidóságtörténetének legnagyobb tragédiáját hozta el: a holokausztot.

Hajnal megkeresésére készséggelálltunk szervező munkája segítségére, hiszen a Menetelés az Életért mozgalmaéppen ezért jött létre. Azért, hogy áttörjünk az általánosságokban valóemlékezés, a túllépni akarás és elhallgatás falán. Hajnal elmondása szerintSümegen az elmúlt 10 évben nem volt emlékezés a Vészkorszak közel 300 sümegiáldozatára, és az elmúlt 80 évben is csak 2-3, zsidó származásúak általszervezett megemlékezés kapott teret.  

Sajnos ez a tény szinte a teljesmagyarországi emlékezetkulturális helyzetünkre is igaz. Akár Budapesten,  akár vidéken: a megemlékezések döntőtöbbségében a zsidó közösség magára maradt: mintha nem értenénk, hogy aHolokauszt a magyar történelem része, a mi népünkben és a mi népünkkel, a miállampolgárainkkal történt!  

Már sokszor elhangzott: egy-egyilyen megemlékezés során az út legalább olyan fontos, mint a megvalósult cél. Aszervezés útja során nagyon értékes emberekkel, befektetett munkávaltalálkoztunk.  

Kapcsolatba kerültünk NémethSzabolccsal, aki nemcsak a sümegi zsidóság történetét összegezte markáns ésőszinte szavakkal facebook oldalán tavaly ősszel, hanem fotógyűjteményt isösszeállított Sümeg háború előtti zsidó polgárságának kiváló alakjairól, azegykori, mára alig nyomaiban felfedezhető zsinagóga eredeti épületéről. Ezeketa képeket használhattuk hozzájárulásával, hogy a mostani romos zsinagóga udvartkicsit emberibbé, emlékezőbbé tegyük. Ugyanígy megismerhettük Kovács Mihályt,aki a családjában nemzedékeken (a nagypapa barátja adta neki a téglát) átőrzött eredeti téglákat őrizte az 50-es években leégett zsinagóga épületéből. Ezta relikviát fel is ajánlotta a zsidó hitközségek számára.  Külön öröm volt megismerni azsidó közösségből Virágh Juditot, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnökét, akia megemlékezésen megrendítő történetet osztott meg az „emlékezés áráról”.  Többeket megismertünk  a túlélők első- és másodgenerációjából. Velükmindig kiváltság találkozni.  

Ilyen előkészítő kapcsolatépítésnyomán bontakozott ki az augusztus 3-i délután. A kapun megjelent izraeli ésmagyar zászlók, a falakon megjelent fotók és írások nyomán élet kezdettköltözni a zsidó élet szempontjából teljesen kihalt zsinagóga udvarra. A közelharminc résztvevőt Végh József polgármester köszöntötte. Közéletiszemélyiségtől meglepő szavakkal beszélt arról, hogy a zsidó vagyon elrablásátcélzó bűntett volt a magyar holokauszt, holott a zsidó nép a választott nép, ésa mai globális válságban és bizonytalanságban nagy szükség van a zsidóságszellemi erejére. Bár kiinduló mondataiban utalt arra, mennyire szerette asümegi lakosság zsidó honfitársait, a majd 300 áldozat és az őket övezőnémaság, a zsinagóga helyén működő intézmények jeltelensége, a Vészkorszakbantörténtek állítanak kérdőjeleket e kijelentés végére.  

Zenei betétként egy jiddis dalváltozatait használtuk. Köszönettel a hangosítást végző cégnek, pontos, finommódon jött át a dallam. Megrendülten hallgattam, amint a mellettem ülő Kláranéni, és vele együtt a túlélők egyike-másika könnyek között dúdolta adallamot... 

Dr Szarka Lajos, a HitGyüelekezte keszthelyi csoportjának egyik vezetője, történész és a Holokauszttémájában tankönyvek írója értő és felkészült, átfogó hátteret festett azországban és a Sümegen zajló eseményekről az 1944-et megelőző és követőidőszakban is.  

Ahogy már utaltam rá, VirághJudit asszony mély személyességgel osztotta meg, hogy mekkora ára lehet atúlélő nemzedék számára az emlékezésnek és az emlékek átadásának: Auschwitzotmegjárt édesanyja, azon a reggelen hunyta le személt örökre, amikor a „mesélés”napja eljött – volna.  

Halászné Klára néni sem vállalta,hogy személyesen mondja el emlékeit. Inkább a szervezőket kérte, hogy olvassák fel tömör és megrázóösszegzését. A leginkább megrázó részlet történetében az volt, hogy édesapja,születési nevén Herstein Róbert a rettenetes láger hónapok után visszatérve,amikor már az újonnan született Izrael felé vette volna útját, álmot látottarról, hogy a testvére él. Hallgatva az álomra, itthon maradt és heteken belültalálkozott az elveszettnek hitt testvérrel. Ugyanígy találkoztak hatvan évután azokkal a távoli rokonokkal, akikkel egy erdőben bújdostak a felszabaduláskörüli napokban. E sorszerű találkozások is mélyebb vizekre, az istenigondviselés kikutathatatlan mélységei felé vezettek minket, vele együttmegkönnyezve történetét.  

Madács Béláné született HalászÉva pedig azt osztotta meg, hogyan változtatta meg életüket az, amikormegtalálták édesanyjuk Auschwitzban vezetett naplóját. Édesapját, HalászLászlót a város nagy jótevőjeként tartották számon, aki Sümeg városdíszpolgárja. 

Csapó Hajnalka és Réfi Jánosolvasta fel a majd 300 áldozat nevét. Újra szembesültünk azzal a furcsavalósággal, hogy a budapesti Holokauszt Emlékközpont és a zsidó közösségeknévsorai nem egyeznek. A HDKE hivatalos sümegi listája az áldozatok nevénekfelét tartalmazza. Hogyan lehetséges, hogy majd 80 év távlatából egyszer semegyeztettek a zsidó közösségekkel?  

A megrendítő felolvasás után–résztvevő keresztény felekezetek hiányában – egyszerű emberekként CsapóHajnalkával reagáltunk a hallottakra: én arról beszéltem, nagyapám vasutaskéntvaló részvétele miatt érzem át a felelősséget, mint leszárazott. De katolikusneveltetést kapott keresztényként is, hiszen megértettem: e felsoroltmajdháromszáz embernek azért kellett meghalnia, mert Jézus, a tanítványai, Máriavagy Pál apostol rokona volt. Kifejeztem, mennyire fájlalom a kereszténységmajd 2000 éves vakságát az újszövetség zsidóságát illetően. Csapó Hajnalkaszintén bocsánatot kért Sümeg város és katolikus családja nevében, hogy nemállították meg a szörnyú tetteket, és hogy ennyire sokáig késett abocsánatkérés a zsidó származású lakosság felé. Reménységét fejezte ki, hogynem lesz többé a városban hasonló embertelen vérengzés. 

Bár hosszúra nyúlt az emlékezés,a végére a szeretet, a befogadás, az igazi találkozás légköre járta át a kisudvart. A másodgenerációs túlélőket rózsacsokorral ajándékoztuk meg, az egykorizsinagóga falán található feliratot megkoszorúztuk a mozgalom nevében, és arésztvevők a megemlékezés köveit helyezhették el alatta. 

Ez csak erősödött sétánk során avasútállomásig. Itt zártuk a Menetet azzal, hogy meggyújtottuk az emlékezésgyertyáit. Egy roma fiatalember meglepődve csatlakozott hozzánk. Mikozben akaddis utolsó sorait énekeltük, égre emelt szemmel és áhitattal hallgatta.Olyan volt ez az utolsó óra, mint egy meggyógyult, megbékélt Magyarországelőíze: katolikusok és a Hit Gyülekezete tagjai, magyarok, zsidók, romákmeghitt szeretetben meséltek: családról, unokákról, Izraelben élő rokonkról, utazásokról:az életről. Azt hiszem, sikerült, hogy az életért Meneteljünk.  

A megemlékezést a helyi Zónatelevízió is rögzítette, illetve hírül adta.

Izrael fénye

Élménybeszámoló

2022. május 20-a és 30-a között 5 fős csapattal vehettünk részt a „Menetelés az Életért” közösségével egy Izraelben tartott többnapos „menetelésen”, mely ott a Nemzetek Menete nevet viseli. Az Israel National Trail (Izraeli Nemzeti Túraútvonal) mentén két és fél nap alatt 31 kilométert tettünk meg német testvéreinkkel együtt, hogy a Tóra parancsát szívünkben visszhangozva „bejárjuk a Földet széltében hosszában”. A rendkívül gazdag izraeli program során három napot Jeruzsálemben tölthettünk. A jeruzsálemi „shuk” (piac) forgataga, a péntek este csodálatos ünnepe a Kotelnél (Siratófal), ahol egy Chagall festmény élményvilágába csöppentünk a kortalan ruhákban, tiszta, nyílt arcokkal a Falhoz érkező imádkozó tömegek között; a „Christ Church” messiási gyülekezetének sabati istentiszteletének mennyei üzenete Reuven Berger által; a Jaffa kapu melletti kis arab keresztény szállodából látott hullámzó tömegek; a Szent Sír bazilika vasárnap hajnali görög liturgiája... csak a kezdete volt 10, életet átalakító napnak.
A Menetelést Hadera városának vasútállomásán kezdtük meg. A mi csoportunk ezt a részét járta be az Israel National Trail-nek. (A többi 18 csoporttal közösen, az utat 10-15 km-es szakaszokra osztva járta be a teljes közösség a teljes útvonalat). A mi útszakaszunk első része kellemes eukaliptusz ligeteken vezetett át. Amikor elértünk egy kis folyót, ámulva vettük észre, hogy a kellemesen langyos folyóvízben fél méternél is nagyobb teknősök úszkálnak!

A levegőt fűszeres növények illata tette balzsamossá. Ilyen szemszögből még soha nem láttuk Izraelt, még ha sokszor járhattunk is ott. A kihívás akkor kezdődött, amikor az út homokossá vált, melybe süllyedve egyre nehezebb lett a gyaloglás. A második napi homoktúra után értünk le a Földközi-tenger partjára.

Elmondhatatlan élmény egy álló napot gyalogolni a tenger morajlásában, még ha az iszap és a tűző nap itt is kihívást jelentett. A harmadik napon Netanya tengerparti városának sétányán vezetett át az Israel National Trail. A Menetelést Hadera városának vasútállomásán kezdtük meg. A mi csoportunk ezt a részét járta be az Israel National Trail-nek. (A többi 18 csoporttal közösen, az utat 10-15 km-es szakaszokra osztva járta be a teljes közösség a teljes útvonalat). A mi útszakaszunk első része kellemes eukaliptusz ligeteken vezetett át. Amikor elértünk egy kis folyót, ámulva vettük észre, hogy a kellemesen langyos folyóvízben fél méternél is nagyobb teknősök úszkálnak! A levegőt fűszeres növények illata tette balzsamossá. Ilyen szemszögből még soha nem láttuk Izraelt, még ha sokszor járhattunk is ott. A kihívás akkor kezdődött, amikor az út homokossá vált, melybe süllyedve egyre nehezebb lett a gyaloglás. A második napi homoktúra után értünk le a Földközi-tenger partjára. Elmondhatatlan élmény egy álló napot gyalogolni a tenger morajlásában, még ha az iszap és a tűző nap itt is kihívást jelentett. A harmadik napon Netanya tengerparti városának sétányán vezetett át az Israel National Trail.

Netanya többünknek kedves és mély emlékeket rejt, itt ismertük meg a 2000-es évek elején azt a nagy magyar holokauszt túlélő közösséget, akik létezéséről addig semmit sem tudtunk. Életre szóló barátságok születtek, az itt megismert fantasztikus emberekről filmeket készítettünk, könyveket adtunk ki. Micsoda kiváltság, hogy ismerhettük őket! (Jehuda Berkovits, Josi Lefkovits, Jehuda Garai, Kertész Lili néni, Egervári Vera és sokan mások).
A három napos erőteljes gyaloglásunk végén Tiberias (T’veriah) városában vehettünk részt egy városi szintű rendezvényen, amelyet a Marsch des Lebens szervezett. Mint minden találkozás alkalmával, a zsidó nép tagjai megindultan hallgatták a német nácik örökségével őszintén szembenéző fiatalok megnyilvánulásait. De találkozhattunk egy lengyel asszonnyal is, aki élete egyik nagy célját tapasztalhatta meg beteljesülni, amikor sikerült felkutatnia Izraelben annak a családnak a leszármazottját, akinek szüleit az ő édesapja mentette meg 1944-ben Lengyelországban.
Megtiszteltetés volt, hogy magyarokként mi is kaptunk megszólalási lehetőséget. Tiberias városának polgármestere, helyi diákok, közéleti emberek és a helyi erős haszid ortodox közösség néhány tagja előtt mondhattuk el: azon dolgozunk, hogy Magyarország is szembe tudjon nézni a holokausztban vállalt szerepével. De azt is meg tudtuk fogalmazni, éppen Galileában, ahol minden bokor Jesúáról beszél, hogy a 2000 éve Galilea falvaiban tanító Rabbi a békesség útjára jött tanítani a világot, de a keresztény őseink sokasága félreértette üzenetét, és ellenséggé tette Nevét a zsidó nép előtt. Elmondtuk, az az imánk és álmunk, hogy a kereszténység is felébredjen zsidó gyökerei tekintetében és egy új úton induljon el a zsidó néppel való kapcsolata.

Célkitűzések/Egyéb információk

Alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Kapcsolat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

E-MAIL TELEFON

www.menetelesazeletert.org